top of page

Beth yw tegwch?

Er bod tegwch yn hollbwysig, nid yw'n hawdd ei ddiffinio.  Ac nid yw bob amser yn amlwg beth yw'r peth tecaf i'w wneud.  I ni, mae'r heriau hyn yn gwneud ein rôl yn bwysicach fyth. 

I gynorthwyo ein myfyrdodau ein hunain a rhai pobl eraill, rydym wedi dyfeisiopedair egwyddor sy'n helpu i fapio gwahanol agweddau ar ystyr tegwch.  Gyda'i gilydd, mae eu blaenlythrennau'n sillafu EPIC.  Gellir cymhwyso'r egwyddorion hyn wrth wneud penderfyniadau am degwch – y syniad yw eu bod yn ymarferol ddefnyddiol.  Mae’r egwyddorion yn agored i’w trafod, ac rydym bob amser yn croesawu awgrymiadau am ffactorau a allai fod ar goll o’r rhestr hon, neu sut i roi pwyntiau mewn ffordd well.

Ein pedair egwyddor o degwch

bottom of page