top of page
PB event_edited_edited_edited.jpg

Croeso i wefan Comisiwn Tegwch Casnewydd 

Mae tegwch yn bwysig i ni i gyd.  Mae'n bwysig yn enwedig o ran sut mae penderfyniadau'n cael eu gwneud am ble rydym yn byw ac yn gweithio - sut mae blaenoriaethau'n cael eu gosod, a sut mae arian cyhoeddus yn cael ei wario.  Mae gan bawb eu rhesymau da eu hunain i ddymuno cymuned decach.

Yng Nghomisiwn Tegwch Casnewydd, ein gwaith ni yw sicrhau bod tegwch ar frig yr agenda yn ein dinas.  Mae Comisiynau Tegwch wedi'u sefydlu mewn cymunedau ledled y DU – o Shetland i Southampton.  Mae eraill wedi'u sefydlu ers rhai misoedd, neu flwyddyn.  Mae Casnewydd wedi bodoli ers 2012.

Mae aelodau'r Comisiwn yn wirfoddolwyr o bob cefndir.  Rydym yn gweithio gydaCyngor Dinas Casnewydd& nbsp; Rydym yn rhoi adborth ar eu penderfyniadau, a chyngor ar sut i wneud y penderfyniadau hynny yn fwy teg.

A byddwn yn falch iawn o glywed gennych.  Ble bynnag yr ydych yng Nghasnewydd, a ph’un ai unigolyn neu grŵp ydych chi.

Cysylltwch â ni os hoffech glywed mwy am ein gwaith, i'n gwahodd i ddod i siarad â chi, i ddysgu mwy am ein pecynnau hyfforddi, neu os oes gennych unrhyw awgrymiadau am sut y gallwn wneud Casnewydd yn lle tecach. .

Gadewch i ni gymryd tegwch o ddifrif, gyda’n gilydd.

Dinasyddion yn cymryd rhan mewn cyllidebu cyfranogwyr yng Nghasnewydd

Mae’r Comisiwn Tegwch wedi hyrwyddo gwaith cyllidebu cyfranogol, gan gynnwys pobl leol wrth wneud penderfyniadau ers 2020

Mae ein fideo byr yn esbonio beth rydym yn ei olygu wrth degwch ac yn amlinellu rhywfaint o'n gwaith

 

Mae aelodau'r Comisiwn Tegwch yn volunteers o bob cefndir.  Rydym yn gweithio gydaCyngor Dinas Casnewydd& nbsp; Rydym yn rhoi adborth ar eu penderfyniadau, a chyngor ar sut i wneud y penderfyniadau hynny yn fwy teg.

A byddwn yn falch iawn o glywed gennych.  Ble bynnag yr ydych yng Nghasnewydd, a ph’un a ydych chi unigolyn neu grŵp.

Cysylltwch â ni os hoffech glywed mwy am ein gwaith, i'n gwahodd i ddod i siarad â chi, i ddysgu mwy am ein pecynnau hyfforddi, neu os oes gennych unrhyw awgrymiadau am sut y gallwn wneud Casnewydd yn lle tecach. .

Gadewch i ni gymryd tegwch o ddifrif, gyda’n gilydd.

bottom of page